«Οι φιλόσοφοι έχουν ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Το θέμα όμως είναι να τον αλλάξουμε»

Posts tagged “Μαρξισμός

το κεφάλαιο τόμος 1ος

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 1ος (Μ.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ)

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 1ος (Δ.Σ)

ΚΑΙ ΕΔΩ:

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 1ος (Μ.Σ) Scribd

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 1ος (Δ.Σ) Scribd


το κεφάλαιο τόμος 2ος

ΤΟΜΟΣ 2ος ΕΞΩΦΥΛΟΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2ος (Μ.Σ)

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2ος (Δ.Σ)

ΚΑΙ ΕΔΩ:

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2ος (Μ.Σ) Scribd

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2ος (Δ.Σ) Scribd


το κεφάλαιο τόμος 3ος

ΤΟΜΟΣ 3ος ΕΞΩΦΥΛΟ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 3ος (Μ.Σ)

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 3ος (Δ.Σ)

ΚΑΙ ΕΔΩ:

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 3ος (Μ.Σ) M. 1ο Scribd

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 3ος (Μ.Σ) M. 2ο Scribd

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 3ος (Δ.Σ) Scribd


Θεωρίες για την υπεραξία (4ος Tόμος του κεφαλαίου)

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (4ος TΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) ΜΕΡΟΣ 1ο

και εδώ

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (4ος TΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) ΜΕΡΟΣ 1ο Scribd

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (4ος TΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) ΜΕΡΟΣ 2ο

και εδώ

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (4ος TΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) ΜΕΡΟΣ 2ο Scribd

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (4ος TΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) ΜΕΡΟΣ 3ο

και εδώ

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (4ος TΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) ΜΕΡΟΣ 3ο Scribd

Και τα τρία μέρη Θεωρίες για την υπεραξία (4ος Tόμος του κεφαλαίου) και εδώ

vivlio2ebook – Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ